Kereste

Kereste nedir?

Yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılmak üzere kesilip biçilmiş ağaçtır. Kerestenin doğal kaynağı ormandır.

Eski çağlarda taşıt araçları, makineler, döşeme ve doğrama işleri, gemiler hep keresteden yapılırdı. Bugün bunlardan büyük bir kısmı madenden yapılmakla birlikte, keresteden yapıcılık, marangozluk, doğramacılık, tornacılık, fıçıcılık ve kasnakçılıkta yararlanılmaktadır.

Kereste «sert» ve «yumuşak» olmak üzere İki çeşide ayrılır:

1. Sert kereste: Genel olarak ılımlı İklimi olan yerlerin, geniş yapraklı ve yapraklarını sonbaharda döken ağaçlardan elde edilir. En önemlileri: Ceviz, huş ağacı, karaağaç, meşe, akağaç, ıhlamur, dişbudaktır. Sert kereste en çok mobilya, ince doğramacılık işlerinde kullanılır.

2. Yumuşak kereste: Bu kereste ise en çok çam, ladin, köknar, sedir ve bazı servigiller gibi kozalaklılardan elde edilir. Bunların çoğu yaz ve kış yapraklarını dökmez. Gövdeleri kıvrımlı değildir, yukarı doğru dümdüz uzanır. Yumuşak kereste en çok yapı malzemesi olarak ve kapı, kutu gibi şeylerin yapımında kullanılır.

Dünyada ormanları en çok olan ülkeler sırasıyla S.S.C.B., A.B.D., Brezilya ve Kanada'dır. Fakat buralar dünyada kullanılan kerestenin ancak yüzde 30'unu verir. Dünyadaki ormanların sadece yüzde 40'ının bulunduğu kuzey yarımküresindeki ılımlı iklimli bölgeler dünya yıllık kereste ihtiyacının yüzde 70'ini sağlar. Bunun sebebi de, bu bölgelerdeki orman işletmeciliğinin modern usullerle yapılmasıdır. Türkiye orman bakımından fakir ülkeler arasında yer alır. Ayrıca mevcut ormanlarımızdan gerektiği gibi de fayda sağlanamamaktadır.

Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir. Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçlar, şöyle sınıflandırılabilir.

Çok sert ağaçlar: Ceviz, sert karaağaç, kara salkım, karaağaç. Sert ağaçlar: Meşe, kayın, dişbudak, karasakız.

Orta sertlikte ağaçlar: Kırmızı sakız, beyaz karaağaç, bazı kavak cinsleri. Yumuşak ağaçlar: Kestane, sarıkavak, selvi, sedir.

Çok yumuşak ağaçlar: Beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt, Kereste elde etmek için aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

Ağaç kesme: Eskiden balta ve testere ile kesilen ağaçlar, bugün motorlu testerelerle kesilmektedir. Kesilen ağaçların dalları ayrılır. Gerekiyorsa daha küçük parçalara bölünür. Sonra bu tomruklar bir

araya toplanıp hızar atölyelerine sevk edilir. Tomrukların nakli, memleketlere ve coğrafi bölgelere göre çeşitli yollardan yapılır. Traktör ve kamyonlarla karadan nakil yapılabildiği gibi, akarsulardan da bu maksatla faydalanılmakta, hatta havadan nakil için helikopter ve balonlar kullanılmaktadır.

Biçme, kurutma, son işlemler: Kesilen ağaçlar çeşitli yollarla hızar atölyelerine gelir. Burada standart ölçülerde biçilir. Fakat, kerestenin kuruyacağı düşünülerek ölçüler biraz büyük tutulur. Yuvarlak testere, şerit testere veya çok bıçaklı testerelerle biçilen keresteler, aralarından hava geçecek şekilde dizilerek kurutulur. Kerestenin cinsine, kalınlığına ve hava durumuna göre bu kurutma işlemi, birkaç haftadan bir yıla kadar veya daha uzun da sürebilir.

Kurutma işi fırınlarda da yapılabilir. Fırınlarda, sıcak hava kerestelerin arasından hızla geçirilir. Bu işlem esnasında sıcaklık ve nem devamlı kontrol edilir. Böylece nem nispeti 72 saatte % 12’ye indirilebilir. Kurutulan keresteler, kullanılacağı yere göre son işlemlerden geçirilir. Sert ağaç keresteleri genellikle son işlem görmeden satılır. Yumuşak ağaç kerestelerinin ise çoğu planyadan geçer. Yangın, böcek gibi dış tesirlerden korunmak istenen özel keresteler, daha başka işlemlere de tabi tutulur. Bunun için değişik kimyevi maddeler kullanılır.

Sınıflandırma: Keresteler, kullanılacağı yere, ölçülerine ve gördüğü işlemlere göre sınıflandırılır. Sert ve yumuşak ağaçların sınıflandırılması ayrı ayrı yapılır. Çeşitli metodlarla sınıflandırılan keresteler, değişik renklerle işaretlenir.

İndirim, duyuru ve kampanyalardan haberdar ol.